Olika former av felbehandling

Last modified date

När det gäller felbehandling finns den i väldigt många olika former. Det kan vara lätta varianter av felbehandlingar, samt grövre sådana. Här tar vi upp några varianter av felbehandling som kan förekomma.

Misslyckats att upptäcka allvarliga saker

En form av felbehandling är när en patient har besökt läkare med samma besvär flera gånger utan att läkaren har gjort en tillräckligt bra undersökning för att hitta vad som felas. Om det sedan hittas en allvarlig orsak som till exempel en tumör som den första läkaren borde ha hittat är det ett exempel på allvarlig felbehandling.

Felaktigt utförd operation

Det finns också gånger då operationer genomförs på fel sätt. Kanske har kirurgen glömt något inne i kroppen? Även det är ett tecken på rejäl felbehandling och så får det förstås inte gå till även om det sker av en olyckshändelse.

När hänsyn inte visas patienten

Ibland kan det även vara tal om en felbehandling när hänsyn inte visas för patienten. Kanske får patienten inte samma slags vård på grund av utseende eller liknande. Oftast är det dock ett fall för Diskrimineringsombudsmannen när det gäller de här sakerna. Får behandlingen medicinska konsekvenser kan det dock också vara en felbehandling.

ivadmin