Barnsjukvård

Last modified date

När det gäller barn kan de inte alltid berätta om vad det är som är fel. Det gäller särskilt mindre barn. Som barnläkare kan det alltså vara lite av ett detektivarbete att få klart var det är barnet har ont. Men hur är det att arbeta med barnsjukvård?

Att behandla barn

Om man gillar barn och att umgås med barn kan arbetet som barnläkare vara väldigt givande. Där får man umgås med barn och hjälpa dem att må bättre. När det gäller just barnsjukvård är det dock viktigt att man är intresserad av att hjälpa barnen. Ett barn kommer snabbt att märka av om läkaren inte gillar barn och även föräldrarna blir irriterade på en läkare som inte är tillräckligt engagerad i barnets bästa.

Tvinga barn till behandling

Barn kan vara rädda för läkare och för sjukvård. Ett barn som mår dåligt vill inte må sämre och de vill inte utsättas för saker som kan innebära smärta. Ett barn kan därför ibland låtsas må bättre. Om ett barn behöver behandling kan man ibland behöva mer eller mindre tvinga barnet. Rör det sig till exempel om en vaccinering är det inte upp till barnet om det vill vaccineras eller inte. Det måste bara göras. I andra fall kan barnet sövas eller få lugnande inför en behandling.

Skolhälsovård

Skolhälsovården har en viktig roll. Den består av skolsköterska och kurator samt skolläkare. I regel finns skolhälsovård redan från första klass och den finns sedan kvar upp till gymnasiet. Hit kan eleverna vända sig om de inte mår bra under skoltid, om de känner sig sjuka eller om de utsätts för mobbning. Skolhälsovården har tystnadsplikt men om det är något som oroar får en anmälan göras till exempelvis socialtjänsten eller andra myndigheter.

Även föräldern kan ringa och prata med skolsköterska eller skolläkaren om det är något som oroar. Kanske har barnet fått något sår, barnet kanske ofta har huvudvärk eller så är det något annat som strular. Då kan det vara skönt att ringa till skolhälsovården och prata med dem. Då kan skolsköterskan kalla ner barnet på ett möte, kanske tillsammans med föräldrarna.

Skolhälsovården tar också ansvar för att vaccinera barnen och för att göra hälsokontroller med jämna mellanrum. Det ska dock kommas ihåg att skolhälsovården inte kan göra några större behandlingar.

ivadmin