Vad händer vid felbehandling?

Last modified date

Då och då sker det felbehandlingar inom sjukvården. Personalen försöker undvika det så gott det går men ibland sker det trots alla försök. Men vad händer egentligen vid en felbehandling?

När felet upptäcks

En felbehandling kan upptäckas på flera olika sätt. Kanske blir patienten inte av med sina besvär? Kanske blir besvären annorlunda? Ibland kan det bli så illa att patienten avlider och att felet då upptäcks vid en obduktion. När felet upptäcks ska det hanteras med en gång.

Anmälan

När det gäller felbehandlingar kan patienten själv, anhöriga eller vårdpersonalen göra en anmälan av händelsen till Inspektionen för vård och omsorg för att det ska kunna ske en rättelse. Det går även att anmäla till exempelvis Patientskadenämnden om en felanmälan skett.

Behålla sin legitimation

Om en läkare eller sjuksköterska har felbehandlat en eller flera patienter kan det vara så att denne inte får behålla sin legitimation. Det betyder att man inte längre får kalla sig läkare eller sjuksköterska. För att det ska ske måste det dock vara en väldigt grov form av felbehandling och i regel krävs det att någon eller några har avlidit av behandlingen som skett.

ivadmin