Sjukvårdskostnader i Sverige

Last modified date

Att gå till läkaren kan vara något man drar sig för. Det kan vara så att man inte vill gå dit. Andra gånger kan det vara så att man inte går dit för att man tänker på kostnaden. I många andra länder kostar det flera tusen kronor att gå på en vanlig hälsoundersökning om man inte har dyra försäkringar. Men i Sverige fungerar det inte riktigt likadant.

Hur mycket får man betala för sjukvården?

I Sverige finns det ett högkostnadsskydd som ligger på 1150 kronor när det gäller besök inom öppenvården under en tolvmånadersperiod. Ett besök inom sjukvården brukar kosta mellan 100-200 kronor. Det finns också högkostnadsskydd för att vara inlagd på sjukhus. Det får inte kosta mer än 100 kronor per dygn att vara inlagd. Förutom det finns det också högkostnadsskydd när det gäller till exempel mediciner.

Ingår vaccin i högkostnadsskyddet?

Vacciner ingår inte direkt i högkostnadsskyddet, men om du söker vård för till exempel ett kattbett och du behöver en stelkrampsspruta behöver du inte betala extra för vaccinationen. När det gäller barn behöver man inte heller betala extra för vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet. Olika resevaccinationer, sprutor mot fästingsjukdomar och liknande får man dock betala för.

Kostnader för samtal med psykolog

Om man behöver samtala med en psykolog inom landstinget kostar de besöken lika mycket som ett vanligt läkarbesök. När man har kommit upp i högkostnadsskyddet behöver man alltså inte betala mer för samtalen. Man behöver alltså inte oroa sig för att det ska kosta väldigt mycket pengar att få hjälp.

ivadmin